Privacitat - Riders Cat

Go to content

Main menu:

Privacitat


RIDERS CAT
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona
Catalunya


 
INFORMACIÓ DESENVOLUPADA SOBRE NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES
 
 
Política de privacidad
 
 
 

 
 
Per què i per a què tractem les seves dades personals?
 
 
A continuació, es detallen les diferents finalitats de tractament per part del Grup Moter Riders Cat Mg:

 
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT
 
 
Són necessaris per a la signatura del contracte o la prestació del servei que ens sol·licita.
 
 
Tractarem les seves dades per informar sobre els productes i serveis que Riders Cat Mg (Grup Moter) cursa per els seus socis, així com per mantenir i complir amb els estatuts del Grup Moter, sense cap tipus d'ànim de lucre. Per complir amb la nostra botiga on line, podrem acudir a fonts d'informació obertes, com diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les Administracions Públiques, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet.
 
 
Tractaments realitzats per el seu consentiment.
 
 
Sempre que hi hagi prestat el seu consentiment a través de la casella habilitada a l'efecte en el formulari que posaríem a la seva disposició i sempre que hagi volgut pertanyir al nostre Grup Moter de forma clara i lliure i amb accés a la nostra intranet.
 
 
Desenvolupament d'accions comercials:
 
 
·         Tractarem les seves dades per al desenvolupament d'accions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir productes i / o serveis diferents dels que tingués contractats amb el nostre Grup Moter, felicitar en dates assenyalades, incloure'l en programes de fidelització i participar en sortejos organitzats per el nostre Grup Moter. Aquestes accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Aquesta autorització ha d'haver fins i tot un cop acabada la seva relació amb el nostre Grup Moter.
 
 
 
·         Tractarem les seves dades per al desenvolupament d'accions comercials, tant generals com personalitzades, per oferir productes i / o serveis del nostre Grup Moter, empreses col·laboradores i / o participades. Aquestes accions comercials podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Aquesta autorització ha d'haver fins i tot un cop acabada la seva relació amb el nostre Grup Moter. Les empreses col·laboradores i / o participades sobre els productes podran versar les accions comercials pertanyen als sectors relacionats amb el nostre Grup Moter
 
 
Comunicació de dades:
 
 
   
 • No comunicarem les seves dades a ningú
 
Tractaments realitzats per interès legítim
 
 
   
 • Tractarem les seves dades per al desenvolupament d'accions dins de la nostre activitat sense ànim de lucre, tant generals com personalitzades del nostre Grup Moter. Podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu      electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc). Per poder oferir-li productes i serveis personalitzats, només farem servir les dades que tinguem de Vostè de l'últim any.       
 
 
   
 • Tractarem les seves dades per realitzar la nostra activitat.   
 
 
   
 • Podrà sol·licitar l'oposició a qualsevol dels tractaments anteriors basats en l'interès legítim. Per a això, s'ha de dirigir a info@riders.cat
 
 
Tractaments realitzats per al compliment d'una obligació legal
 
 
   
 • Tractarem les seves dades per a activitats del nostre Grup Moter o la concessió del qual sol·licita o ens pogués sol·licitar en un futur.
 
 
   
 • Tractarem les seves dades per a complir les obligacions legals i fiscals que resultin aplicables.
 
Com obtenim les seves dades?
 
 
El nostre Grup Moter obté les seves dades sols dels propis socis
 
 
Durant quant de temps conservarem les seves dades?
 
 
   
 • Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
 • Si cancel·la la relació amb el nostre Grup Moter.... automáticament eliminem totes les seves dades i accesos de les nostres platarformes sense cap tipus de sol.licitut expresa.  
 
Sobre rebran les seves dades?
 
 
Comuniquem les seves dades personals a:
 
 
1. Empreses del Grup amb aquestes finalitats:
 
   
 • No comuniquem dades dels nostres socis. Sols en cas de compliment d'obligaciones legals.
 
 
2. Organismes Públics, Agència Tributària, jutges i tribunals i, en general, autoritats competents, quan l'empresa tingui l'obligació legal de facilitar-los.
 
 
3. Empreses col·laboradores i / o participades pel Grup.
 
 
   
 • Desenvolupar accions comercials de productes i serveis tant generals com personalitzades.
 •  
 • Contractar productes i / o serveis d'aquestes entitats.
 
 
Podrà veure el llistat complet de societats a les que comunicarem les seves dades sol·licitant-ho en info@riders.cat
 
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 
 
Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.  
 
 
Davant de qui pot exercir els reclamacions?
 
 
Vostè podrà dirigir-se sempre al delegat de Protecció de Dades l'Empresa
 
 
També podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si està en desacord amb la resposta que hagi rebut de l'Empresa. Disposa de la informació necessària a la seva web: www.agpd.es
 
Copyright © 2017 Riders Cat Mg. Tots els drets reservats.
Back to content | Back to main menu